15May2020

Een mijlpaal voor La Jeunesse: 50 jaar!

Kaatsheuvel: Het jaar 2020 zou voor koor La Jeunesse, een bijzonder jaar worden en dat werd het, maar wel anders.

Afgelopen vrijdag, op 15 mei, bestond het koor 50 jaar. Een  mijlpaal die we zeker niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Al op de vroege ochtend kwam het eerste appje in beeld op de telefoon. Een hele leuke collage, waar ieder lid op stond,  met zijn eigen beleving van 50 jaar La J. Toen ontplofte de telefoon zowat met lieve berichtjes.  Hierbij zaten felicitaties van eigen leden natuurlijk maar ook van collega muziekverenigingen, vrienden van La J en fans. Leuk dat er nog zoveel mensen aan ons hebben gedacht. Ook kwamen er muziekopnames, en  foto’s voorbij.  Ook op Facebook stroomden de felicitaties binnen. Erg gezellig om de feestelijke dag mee door te komen. Sommigen leden moesten gewoon werken, anderen waren naar de kerk in Elshout gegaan om een kaarsje op te steken en weer anderen zijn naar Landgoed De Hoeven gegaan waar postuum Albert Smits, lid vanaf het eerste uur, begraven is. Ieder lid beleefde deze dag dus op zijn eigen manier.

‘S Avonds  werd er als grote verrassing door het bestuur aan ieder lid een prachtige foto van Foto Bardie afgeleverd aan de deur wat voor verrassende spontane uitingen zorgden. Ook zat er een rode roos bij van Ambianze en heerlijke bonbons met ons eigen logo erop. Bij iedereen een  praatje aan de deur en mooie herinneringen werden opgehaald.  De Heilige missen in de Sint Jozefkerk, de Sint Janskerk en in de kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum; ofwel de kerk in den Berndijk,  jubilea, concerten, The Night, de vele repetities in De Gildenbond, Het Hoventje, De Kinkenpolder, De KWJ, De Bosvaert en Duinlust.  Ook Vinkeloord, de jaarlijkse rommelmert, de slotavond en de mooie weekenden werden benoemd.  Tja, als je zo terugblikt komt er heel veel voorbij, we hebben plakboeken vol met krantenartikelen en foto’s en de warme herinneringen bewaren we in ons hart.

Maar helaas kunnen we die herinneringen nu niet persoonlijk met u delen, want zoals alles in deze Coronaperiode zijn ook alle feestelijkheden rondom dit jubileum afgeblazen. De voorbereidingen voor het jubeljaar waren in volle gang en er stonden diverse activiteiten op stapel, zowel voor de leden als onze bezoekers, die ons door de jaren heen trouw en met veel plezier gevolgd hebben. Dat is nu even allemaal  geparkeerd .

 

Het ontstaan:

Regelmatig werden er, op donderdagavond na de repetitie, gezellige herinneringen opgehaald .Ook kwam dan soms de vraag op tafel: We bestaan nu al 50 jaar, maar  hoe zijn we eigenlijk ooit met het koor begonnen.?

Als oprichter en eerste, dus ook oudste lid van het koor, wil ik, Mirjam Smits,  graag met jullie teruggaan naar het ontstaan van onze vereniging.

Hiervoor gaan we terug naar het jaar 1969. Ook in die tijd werd er al veel overlegd. Er waren zelfs georganiseerde gespreksgroepen. Wij, als jongeren hadden een “jongeren gespreksgroep” in onze parochie. Het was ook de tijd dat er veel kon en mocht, ook in de katholieke kerk.

Zo hadden diverse parochies hun eigen “tienermissen ”.

Pastoor Simkens,  pastoor van onze parochie Sint Jozef, zag met een “tienermis” in zijn kerk nieuwe mogelijkheden om de jeugd en jongeren enthousiast te houden.

Zo kwam het dat ik op een mooie zomermorgen, als voorzitter van de jongerengespreksgroep, de Pastoor op viste kreeg. Hij vertelde enthousiast over de speciale jongerenvieringen en vertelde: “zo’n viering moeten wij in onze kerk toch ook kunnen organiseren, wil jij dit eens proberen te regelen?” Enkele randvoorwaarden waren door hem al geregeld;  Joop v.d. Linde was door hem bereid gevonden om dirigent te worden en bij Joop thuis, op camping Duinlust konden we repeteren.

Bij het eerstvolgende jongerenoverleg kwam dit onderwerp op tafel en al snel was iedereen enthousiast. Nadat ik in een gesprek met Joop de eerste ideeën verder had uitgewerkt gingen we aan de slag om jeugd te zoeken die mee wilden gaan doen. Al snel hadden we een groep bij elkaar en ging de eerste repetitie van start. De vaste repetitieavond werd de maandag.

Met veel plezier en gedrevenheid werd er door ons gerepeteerd, want we hadden een vast plan: zo snel mogelijk ook een eigen viering. Omdat de meest koren Nederlandstalig waren was het  voor ons al meteen duidelijk: we wilden iets anders en zo werd La Jeunesse vanaf het begin een gospel en spiritualskoor.

Op 15 mei 1970 was het zover: de eerste mis van onze club; koor La Jeunesse, gingen we zingen in de Sint Jozefkerk. De kerk zat bomvol en Pastoor Simkens en alle  aanwezigen waren erg enthousiast omtrent de sfeervolle viering.

Deze eerste viering hadden we alleen gezongen, maar al snel mochten we ook onze eigen teksten maken. Zo was een traditie geboren: jarenlang zongen we de laatste zondag van de maand in de Sint Jozefkerk en steeds konden we rekenen op een tevreden pastoor, die ons alle ruimte gaf om de vieringen op onze manier in te vullen, en een volle kerk met mensen die onze  wijze van misvieren wel konden waarderen. Na de eerste tijd op camping Duinlust gerepeteerd te hebben, verhuisden we naar de “Kinkenpolder”. En Joop verhuisde mee, want hij zou nog 10 jaar onze dirigent blijven. Van de maandagavond als repetitieavond gingen we naar de donderdagavond en dat is tot op heden zo gebleven.

Zingen in de kerk was wel leuk, maar we wilden eigenlijk wel meer. Een avondvullend programma voor al onze “fans” vonden we  wel een goed idee .Maar om nu een hele avond te vullen met alleen maar zingen? Toch wel een beetje eenzijdig!  Dus nadat we diverse ideeën hadden overwogen kwam het geweldige plan om een toneelgroep op te richten. Ook daarvoor bleek tussen de leden van het koor volop talent te zitten. Een regisseur was snel gevonden, want Joop bleek, naast een uitstekend dirigent, ook een goede regisseur te zijn.  Het koor kreeg er dus een afdeling toneel erbij.

Jarenlang verzorgden  we  meerdere avonden,  gevuld met muziek en toneel, uitgevoerd door onze eigen leden.

Naast de vaste misviering in de Sint Jozefkerk zongen we ook veelvuldig, op verzoek, in vieringen in de regio. Zo hebben we menige uitvaart, huwelijksmis en jubileummissen van koorleden, familie, vrienden of bekenden gezongen. Ook openden en sloten wij jaarlijks het seizoen van de camping Vinkeloord. Daar zongen we dan de H. Mis en bleven we ook met z’n allen kamperen. Dat hebben we jaren gedaan. Maar ook andere aanvragen van verenigingen, verzorgings- of bejaardenhuizen of particulieren hebben we met veel plezier ingewilligd. Zo bleef en blijft onze vereniging zich tot op heden nog steeds verder ontwikkelen. Met een wisseling van dirigenten werd ook het idee geboren om in te zetten op “verjonging”.  Bij een aantal kinderen van de koorleden was zingen en muziek maken met de paplepel ingegeven, dus die hadden hier wel oren naar en zo ontstond “The Young Ones”. Ze werden ook wel de kweekvijver van La Jeunesse genoemd die hen jaren onder de vleugels hebben genomen.  Later is deze groep jongeren zelfstandig doorgegaan onder de naam 20something.

 

2 Jubilarissen:

Postuum Albert Smits, Els Dingemans en Mirjam Smits waren de eerste leden in 1970, wat nu resulteert in een gouden lidmaatschap voor Els en Mirjam. 

Op de foto ziet U Els op de onderste rij, 7de van links en Mirjam op de 2de rij van onder, 3de van links.

La Jeunesse feliciteert hen dan ook van harte met dit gouden jubileum en zodra het weer kan en mag wordt het glas hier zeker nog opgeheven!

 

Samen 50 jaar!

50 jaar zijn er voorbij gegaan

50 jaar om even bij stil te staan

50 jaar samen zingen

50 jaar vol herinneringen.

 

Laatste Blog Posts

20Jul2020

La Jeunesse sluit het seizoen toch feestelijk af!

Na 4 maanden elkaar niet gezien te hebben, niet samen gezongen, gefeest en gesproken, werd het toch mogelijk gemaakt om het jubileum seizoen feestelijk af te sluiten.

Donderdag 9 juli werd iedereen verwelkomt bij “’t Zusje” door Abraham en Sara, want het koor bestond  immers 50 jaar. Hans, de eigenaar van de brasserie had gezorgd voor koffie met iets lekkers erbij, waarbij iedereen op gepaste afstand binnen kon zitten, want het weer was in het begin van de avond regenachtig.  Er werden volop “Corona-ervaringen” gedeeld en andere ditjes en datjes. Rond 20:30 uur kwam Wethouder Jan Brekelmans het koor verrassen met een felicitatie , prachtige bloemen voor ieder lid en een oorkonde voor het gehele koor.  De volgende tekst is erop te lezen:.....

Lees verder
15May2020

Harmonie Kaatsheuvel feliciteert La Jeunesse!

.....

Lees verder

Onze Sponsoren

ontwerp en realisatie door Enviro Consult - Web Solutions